Visie

Iedereen heeft een droom. Sommigen hebben deze dromen omgezet in visies/ideeën. Door deze ideeën te ondersteunen kunnen we levens veranderen.

Stichting Life Invest Foundation is een charitatieve instelling zonder winstoogmerk en stelt zich tot doel om in deze ideeën te investeren in de breedste zin des woords. Deze ideeën worden door de individuen zelf aangedragen.

De Stichting zal hoofdzakelijk projecten in Zambia ondersteunen en hopelijk in de toekomst uitbreiden naar andere delen van Zuidelijk Afrika. Zambia is geheel omsloten door andere landen. Transportmogelijkheden van, naar en binnen Zambia zijn beperkt. Het merendeel van de bevolking leeft in afgelegen gebieden onder arme omstandigheden. Zij kunnen hun dromen doorgaans niet verwezenlijken door gebrek aan mogelijkheden en middelen. Mogelijkheden zoals bijvoorbeeld educatie, zorg, communicatie, transport en financien. Zelfs als een opleiding met succes is afgerond en men geweldige ideeën heeft, is het vaak een onmogelijke zaak om deze ideeën te realiseren. Om voor een lening in aanmerking te komen wordt door geldverstrekkers een onderpand geëist en worden buitenproportionele rentepercentages gevraagd.

Stichting Life Invest Foundation richt zich primair op het opleiden van en het verstrekken van microkredieten aan startende ondernemers en ondernemers die hun onderneming willen uitbreiden. Buiten dit primaire doel is het ook mogelijk dat zij die nog niet financieel zelfredzaam zijn worden ondersteund zoals wezen, weduwen/weduwnaren en gehandicapten. We hopen hen op elke mogelijke manier te stimuleren  om een opleiding te volgen en ze ertoe aan te zetten om hun talenten te ontwikkelen waardoor ze op termijn alsnog financieel onafhankelijk kunnen worden.